Kaakabces konijn

Konijn Sammie werd aangeboden met de klacht dat er een dikte op de kaak zat. De dikte was vrij snel komen opzetten en voelde vrij hard aan.
Bij konijnen zijn deze diktes vaak abcessen. De verwekker van het abces is een bacterie; de Pasteurella Multocida. Deze bacterie kan ook andere klachten geven, zoals verkoudheid, middenoorontsteking en oogontsteking bijvoorbeeld. De behandeling is lastig.
  Het abces moet worden geopend en gespoeld. Nadat het konijn is verdoofd en geschoren, valt het pas goed op hoe groot het abces is.
Wanneer ook het kaakbot is aangetast dan slaat de behandeling meestal niet goed aan; het abces lijkt genezen maar komt terug zodra de medicijnen worden gestopt. Botaantasting is van te voren met een röntgenfoto vast te stellen, maar dit verhoogt natuurlijk wel de kosten van de behandeling.
Met een mesje wordt een klein sneetje in het abces gemaakt.

Nu wordt met wat druk de pus verwijderd. Deze pus is meestal erg dik. zodat het abces moet worden nagespoeld met infuusvloeistof, totdat het zo schoon mogelijk is.
Voor de nabehandeling kan worden gekozen uit 2 mogelijkheden.

  • Dagelijks ingeven van antibioticum. Dit heeft als nadeel dat dit ook de darmbacterien kan aantasten. Hierdoor kan bij het konijn diarree ontstaan. Bij sommige antibiotica kan dat zelfs fataal verlopen. Ook dringt het antibioticum niet altijd even goed door in het abces, vooral als er wat pus is achtergebleven
  • Een capsule met antibioticum wordt in het abces gebracht. Het antibioticum komt uit de capsule langzaam en direct in het abces vrij. Verdere behandeling is dan niet nodig. Van deze (vrij nieuwe) methode worden redelijk goede resultaten gemeld.

 

Comments are closed.